Kinderen

Baby’s kunnen tijdens het geboorteproces geblesseerd raken aan hun nekje waardoor allerlei klachten kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld  stoornissen in de symmetrische ontwikkeling van de baby (KISS-syndroom, huilbaby).

Een gefixeerde foutieve stand van de wervels in het gebied van de hoge nek geeft een abnormale rek op banden, kapsels en spieren van uw baby. Dit veroorzaakt foutieve informatie naar de hersenen. Mogelijke gevolgen zijn een niet correcte aan- of bijsturing van de houding, problemen bij het bewegen, pijn bij het bewegen van de nek en hoofdpijn.

Bij kinderen vanaf 2 jaar wordt niet meer gesproken over het KISS-syndroom, maar over KIDD. Dit betekent dat er sprake is van kinderen met matige motoriekontwikkeling en leer- en gedragsproblemen. Zowel het kind zelf als de directe omgeving kunnen hier veel last van hebben.

Ik moet daarbij wel aantekenen dat als ik denk dat ik u niet kan helpen met de onderliggende problemen, puur omdat de klachten niet in aanmerking komen voor manuele therapie, ik u terugverwijs naar uw huisarts. Ditzelfde geldt als er na een reëel aantal behandelingen onvoldoende vooruitgang is geboekt.

Mogelijke klachten

 • Veel (ontroostbaar) huilen, ‘hoog huilen’
 • Wordt niet graag geknuffeld
 • Matige zuig- en slikreflex
 • Overgeven
 • Slecht slaapritme
 • Overstrekte lighouding
 • Afgeplat achterhoofd / Scheef hoofdje
 • Scheve rug
 • Heupontwikkelingsstoornis
 • Minder beweeglijk aan 1 kant van het lichaam
 • Wil zeer vroeg gaan staan
 • Slaat het kruipen over
 • Gaat te vroeg lopen (soms met 7 maanden)
 • Struikelt en valt vaak
 • Is erg druk en onrustig
 • Achterstand in spraakontwikkeling
 • Klaagt vaak over hoofdpijn
 • Kan zich slecht concentreren
 • Hoofdpijn of migraine
 • Angsten
 • Motorische en fijn motorische stoornissen
 • Torticollis/stijve nek

Deze opsomming is niet volledig en er dient wel een kanttekening geplaatst te worden. Namelijk dat bij geen enkele therapie. Wel is er een hoog slagingspercentage en een laag behandelingsaantal. Wanneer blijkt dat er onvoldoende effect is, zal de behandelend therapeut met u in overleg treden

Meld u nu aan voor een intakegesprek,
voor een unieke behandeling op maat

×